Comandaments per actualitzar de forma barroera dades directament a la base de dades de SAP Business One