Llista de tots els clients amb la seva forma de connexió: