Sentencies SQL per desmarcar una factura electrònica de SAP Business One i permetre que es pugui tornar a generar:

declare @docentry int = 16378
update OINV set EDocExpFrm=NULL,EDocGenTyp='L' where DocEntry=@docentry
update ECM2 set ActStatus='W',ActEnv=NULL,Submits=0,GenType='L' Where SrcObjAbs=@docentry and SrcObjType=13 and Code='E'
--delete ECM2 where AbsEntry=1
--delete ECM3 where AbsEntry=1

Notes:

  • Amb els UPDATES ja n’hi ha prou
  • (OPCIONAL) Si volem netejar el monitor, podem fer els DELETE