Taules implicades: OFRT, OFRC i FRC1

TemplateId es el camp amb el codi del model (sempre ha de ser positiu)

SELECT * FROM OFRT SERVERSAP64.SBOMitjans.dbo.OFRT where Templateid=16

Copiar model:

INSERT INTO OFRT SELECT * FROM SERVERSAP64.SBOMitjans.dbo.OFRT where Templateid=16

(fer UPDATE al sistema destí, doncs segurament el TemplateId es un altre)

Copiar definició:

INSERT INTO OFRC SELECT * FROM SERVERSAP64.SBOMitjans.dbo.OFRC WHERE Templateid=16

(fer UPDATE, el templateId al sistema destí pot ser diferent)

Copiar comptes:

INSERT INTO FRC1 SELECT * FROM SERVERSAP64.SBOMitjans.dbo.FRC1 WEHRERE Templateid=16

(fer UPDATE, el templateID pot ser diferent al sistema destí)

update OFRT set AbsId=7 where AbsId=20
update OFRC set TemplateId=7 where TemplateId=20
update FRC1 set TemplateId=7 where TemplateId=20