Actualitza el concepte SII a les taules de factures i abonaments, tant de clients com de proveïdors. També sobre els assentaments.

-- Actualització del concepte a les factures
update f set f.U_INTRX_SIIConcepto=pc.U_INTRX_SIIConcepto
from OINV f
join OJDT a on a.TransId=f.TransId
join JDT1 la on la.TransId=a.TransId and (la.Account like '7%' or la.Account like '555%' or la.Account like '230%')
join OACT pc on pc.AcctCode=la.Account
where f.U_INTRX_SIIConcepto is null or f.U_INTRX_SIIConcepto=''

-- actualització del concepte als abonaments
update f set f.U_INTRX_SIIConcepto=pc.U_INTRX_SIIConcepto
from ORIN f
join OJDT a on a.TransId=f.TransId
join JDT1 la on la.TransId=a.TransId and (la.Account like '7%' or la.Account like '555%' or la.Account like '230%')
join OACT pc on pc.AcctCode=la.Account
where f.U_INTRX_SIIConcepto is null or f.U_INTRX_SIIConcepto=''

-- actualització del concepte a les factures de compra
update f set f.U_INTRX_SIIConcepto=pc.U_INTRX_SIIConcepto
from OPCH f
join OJDT a on a.TransId=f.TransId
join JDT1 la on la.TransId=a.TransId and (la.Account like '6%' or la.Account like '555%' or la.Account like '230%')
join OACT pc on pc.AcctCode=la.Account
where f.U_INTRX_SIIConcepto is null or f.U_INTRX_SIIConcepto=''

-- actualització del concepte als abonaments de compra
update f set f.U_INTRX_SIIConcepto=pc.U_INTRX_SIIConcepto
from ORPC f
join OJDT a on a.TransId=f.TransId
join JDT1 la on la.TransId=a.TransId and (la.Account like '6%' or la.Account like '555%' or la.Account like '230%')
join OACT pc on pc.AcctCode=la.Account
where f.U_INTRX_SIIConcepto is null or f.U_INTRX_SIIConcepto=''

-- actualització de la data de presentació dels assentaments
update a set a.U_INTRX_SIIConcepto=pc.U_INTRX_SIIConcepto
from OJDT a
join JDT1 la on la.TransId=a.TransId and (la.Account like '6%' or la.Account like '7%' or la.Account like '555%' or la.Account like '230%')
join OACT pc on pc.AcctCode=la.Account
where (a.U_INTRX_SIIConcepto is null or a.U_INTRX_SIIConcepto='') and a.TransType in (13,14,18,19)