Els binaris de FDS son de 32 bits, per tant cap instal·lar els següents paquets

sudo yum install glibc-2.28-211.0.1.el8.i686
(per resoldre sudo yum whatprovides ld-linux.so.2)

sudo yum install libgcc-8.5.0-16.0.2.el8_7.i686
(per resoldre sudo yum whatprovides libgcc_s.so.1)

sudo yum install libstdc++-8.5.0-16.0.2.el8_7.i686
(per resoldre sudo yum whatprovides libstdc++.so.6)

Copiar la versió Linux Fedora i configurar el escoltador de FDServer tal com diu aquesta entrada.