Des de la consola de PowerShell oberta amb permisos d’administrador:

Uninstall-WindowsFeature -Name Windows-Defender