Guia de configuració per accedir a la VPN de Bichman

Les dades d’accès actualitzades sempre estàn aquí: https://www.davidmarti.cat/birchman/ (Pàgina protegida)

(1) Si no està instal·lat al sistema, cal descarregar i instal·lar el client VPN de Cisco: https://www.dropbox.com/s/r0f2c8emnmc5sf4/anyconnect-win-4.0.00048-web-deploy-k9.exe?dl=1

(2) Un cop instal·lat, cal executar-lo, bé sigui cercant-lo directament o via el menú d’inici:

(3) Anar a la configuració:

i desmarcar la opció Block connections to untrusted servers:

(4) un cop guardada la configuració, posar la adreça de la VPN (marcador 1) vpn.bichman.es i apretar Connect (marcador 2) per iniciar la connexió a la VPN:

Al connectar, sortirà aquest missatge:

apretar el botó Connect Anyway per continuar, i sortirà la finestra per posar-hi les credencials d’accès.

(5) Posar les credencials d’accès a la VPN:

Apretar el botó OK per iniciar la connexió, tornarà a sortir el mateix missatge d’advertencia d’abans (apretar Connect Anyway) i si les credencials son correctes ja estarem connectats a la VPN de Birchman: