Al fer servir la implementació del Git que porta el Visual Studio 2017 (TeamExplorer) es produeix un error SSL a la verificació de certificat digital.

Desactivem la comprovació editant el fitxer C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\TeamFoundation\Team Explorer\Git\etc\gitconfig i afegint la línia sslVerify = false al grup http