HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters

La opció OptionalNames (REG_SZ) pot portar varis noms NETBIOS (separats per espais, i si n’hi ha més de 3, REG_MULTI_SZ en compte de REG_SZ)

Si no funciona, afegir la opció DisableStrictNameChecking (REG_DWORD) a 1

Font