Model bàsic de treball amb el Transaction Notification

|, SAP Business One, SQL Server|Model bàsic de treball amb el Transaction Notification

Al SBO_SP_TransactionNotification:

exec INTRX_SP_TransactionNotification 
  @object_type,@transaction_type,@num_of_cols_in_key,
  @list_of_key_cols_tab_del,@list_of_cols_val_tab_del,
  @error output,@error_message output 

i el procediment de INTAREX INTRX_SP_TransactionNotification:

ALTER PROCEDURE [dbo].[INTRX_SP_TransactionNotification]

@object_type nvarchar(20),
@transaction_type nchar(1),
@num_of_cols_in_key int,
@list_of_key_cols_tab_del nvarchar(255),
@list_of_cols_val_tab_del nvarchar(255),
@error int output,
@error_message nvarchar(200) output

AS

begin

select @error = 0
select @error_message = N'Ok'

---------------------------------------
--- AQUI EL CODI
---------------------------------------

select @error, @error_message

end

 

image_pdfimage_print
Per |2018-08-13T10:35:50+00:0013/6/2018 17:21|Fragments, SAP Business One, SQL Server|
Aquest lloc web utilitza galetes per millorar el rendiment i la experiencia de navegació. D'acord