Formant part del procés de signatura d’un executable, cal indicar un servidor de marca de temps per generar una signatura digital vàlida.

Aquesta és una llista dels posibles servidors de temps a utilitzar en eines, com per exemple, signtool de Microsoft:

http://timestamp.globalsign.com/scripts/timestamp.dll
http://timestamp.comodoca.com
http://timestamp.verisign.com/scripts/timestamp.dll
http://tsa.starfieldtech.com
http://www.trustcenter.de/codesigning/timestamp
http://www.startssl.com/timestamp
http://sha256timestamp.ws.symantec.com/sha256/timestamp

Exemple de sintaxi per la eina signtool:

%INTRX_DEV_HOME%\EINES\SignTool sign /sha1 %INTRX_CERTIFICAT% /t http://timestamp.globalsign.com/scripts/timestamp.dll %PROGRAMDATA%\$(TargetFileName)