Llista d’scripts de SQLServer de primera necessitat

Who is activeScript per saber l'estat actual del SQLServerAnar a la pàgina de descàrrega
Ola HallendrenScripts de manteniment del servidorAnar a la pàgina web
Brent OzarScripts de primers auxilis al SQLServerDescarregar