URL: http://localhost:2443/eines/tasques

Especificar multiples articles (itemCode)

<Tasca>
  <ID>IISC4Tools.Eines.Executar</ID>
  <Parametres>
    <Eina>Replicar_OITM</Eina>
    <IdCompanyiaOrigen>A20174_ECOALF_PRODL</IdCompanyiaOrigen>
    <IdCompanyiaDesti>A20174_ECOALF_GERMANY</IdCompanyiaDesti>
    <ItemCodes>
      <ItemCode>GAJKASPHK4070MW19-303-000L</ItemCode>
    </ItemCodes>
    <Actualitzar>No</Actualitzar>
  </Parametres>
</Tasca>

Especificar només un article

<Tasca>
  <ID>IISC4Tools.Eines.Executar</ID>
  <Parametres>
    <Eina>Replicar_OITM</Eina>
    <IdCompanyiaOrigen>A20174_ECOALF_PRODL</IdCompanyiaOrigen>
    <IdCompanyiaDesti>A20174_ECOALF_GERMANY</IdCompanyiaDesti>
    <ItemCode>GAJKASPHK4070MW19-303-000L</ItemCode>
    <Actualitzar>No</Actualitzar>
  </Parametres>
</Tasca>

Espeficificar una consulta per obtenir els articles

<Tasca>
  <ID>IISC4Tools.Eines.Executar</ID>
  <Parametres>
    <Eina>Replicar_OITM</Eina>
    <IdCompanyiaOrigen>A20174_ECOALF_PRODL</IdCompanyiaOrigen>
    <IdCompanyiaDesti>A20174_ECOALF_GERMANY</IdCompanyiaDesti>
    <ItemCodeSQL IdCompanyia="LOCAL.IB.GERMANY">
<![CDATA[
SELECT DISTINCT li_sku 
FROM b_capsal c
JOIN b_lineas l on l.li_boutique=c.al_boutique and l.li_tido=c.al_tido and l.li_sucu=c.al_sucu and l.li_numer=c.al_numer
WHERE c.al_envcent=false

UNION ALL

SELECT DISTINCT lin_sku 
FROM g_cabcom
JOIN g_lincom on lin_botiga=alb_botiga and lin_tido=alb_tido and lin_sucu=alb_sucu and lin_numer=alb_numer
WHERE alb_envcent=false
]]>
    </ItemCodeSQL>
    <Actualitzar>No</Actualitzar>
  </Parametres>
</Tasca>