Al Macos, a vegades després d’actualitzar el sistema operatiu, el mail no permet fer cerques.

El que m’ha funcionat és reiniciar la indexació de l’Spotlight:

1) Launch the Terminal.app (Just copy/paste the string starting with sudo…. and press return)
2) Stop Spotlight and remove the indexing: # sudo mdutil -i off -E / <return>
3) Enable it again by typing: # sudo mdutil -i on / <return>