Cal descarregar la eina de registre de components al cataleg global d’ensamblats, gacutil, per la versió del .net framework 4.0: https://www.dropbox.com/s/4f7co9q7rtuod75/gacutil40.zip?dl=1

La llibreria normalment està a %PROGRAMDATA%\INTRXCore

El error típic quan no està registrada aquesta llibreria:

Primer cal registrar la llibreria: C:\windows\Microsoft .Net\Framework\v4….\regasm %programdata%\INTRXCore\CRUF_INTRX.dll

Després, incloure el component al cataleg global: gacutil -if %programdata%\INTRXCore\CRUF_INTRX.dll

Tot això desde la consola amb permisos d’administrador i qualsevol aplicació que utilitzi Crystal Reports parada.