Per defecte, tots els servidors Windows Server que no estan afegits a un domini mostren l’últim usuari que ha fet inici de sessió i la llista d’usuaris locals:

Per desactivar aquest comportament cal anar al editor de les politiques de grup locals (gpedit.msc) i HABILITAR aquesta opció:

Configuració de l’ordinador -> Configuració de seguretat -> Opcions de seguretat -> “Interactive logon: Don’t display last signed-in”