Afegir paquets

sudo yum install libnsl-2.28-211.0.1.el8.i686
(per sudo yum whatprovides libnsl.so.1)

sudo yum install libaio-0.3.112-1.el8.i686
(per sudo yum whatprovides libaio.so.1)

Afegir configuració a /etc/fds.ini

set FDS=/usr/FDS
set PATH=/usr/FDS/bin:/usr/FDS/tools:/usr:/usr/bin:/bin:/etc:/oraInstantClient32/19c
set FDS_TZ=LOCAL
set ORACLE_HOME=/oraInstantClient32/19c
set TNS_ADMIN=/oraInstantClient32/network/admin
set FDS_UPDFDS=ALL

Afegir configuració llibreries dinàriques

sudo sh -c "echo /oraInsntantClient32/19c > /etc/ld.so.conf.d/oracle-instantclient19c.conf"
sudo ldconfig

Privilegis per l’usuari

grant session to curtits;
grant resource to curtits;
grant unlimited tablespace to curtits;