Llista de enllaços dels paquets redistribuibles de les llibreries C++ de Microsoft.

Microsoft Visual C++ Redistributable 2017

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2017 (32bit)

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2017 (64bit)

Microsoft Visual C++ Redistributable 2015

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 (32bit)

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 (64bit)

Microsoft Visual C++ Redistributable 2013

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 (32bit)

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 (64bit)

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 (ARM)

Microsoft Visual C++ Redistributable 2012

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 (32bit)

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 (64bit)

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 (ARM)

Microsoft Visual C++ Redistributable 2010

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2010 (32bit)

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2010 (64bit)

Microsoft Visual C++ Redistributable 2008

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2008 (32bit)

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2008 (64bit)

Microsoft Visual C++ Redistributable 2005

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2005 (32bit)

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2005 (64bit)