Per fer servir el menú contextual vell cal executar a la linia de comandaments aquests comandament:

IMPORTANT
Cal reiniciar l’ordinador per què el comandament tingui efecte.
El canvi només afecta a l’usuari actual.

reg add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

Per tornar a tenir el menú nou, cal esborrar aquesta clau:

reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f

Menu contextual nou (el que porta per defecte el Windows 11):

Menu contextual que surt al utilitzar aquest comandament: