Cercar la classe JndiLookup a dintre dels Jar del sistema (Powershell):

gci 'C:\' -rec -force -include *.jar -ea 0 | foreach { select-string "JndiLookup.class" $_} | select -exp Path

Eliminar la classe:

zip -q -d log4j-core-*.jar org/apache/logging/log4j/core/lookup/JndiLookup.class

Modificar els paràmetres del llançador:

$JRE_INSTALL_DIR/bin/java -Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true

Nota a SAP sobre la afectació a SAP Business One: https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3131789