Per defecte, la sincronització del portapapers està deshabilitada per la consola (web o remota) del vSphere.

IMPORTANT: Les vmware Tools han d’estar instal·lades (les de vmware o les de codi obert)

Per activar-ho cal anar a les propietats de la màquina virtual:

Anar a les propietats avançades:

i afegir les propietats:

isolation.tools.copy.disabled = FALSE
isolation.tools.paste.disabled = FALSE