Fitxers especials de depuració

%LOCALAPPDATA%\CRInforme_export_volcaradisc.txt
%LOCALAPPDATA%\CRInforme_imprimir_volcaradisc.txt
%LOCALAPPDATA%\CRInforme_ds_volcaradisc.txt
%LOCALAPPDATA%\CRInforme_carregar_volcaradisc.txt

%LOCALAPPDATA%\IISC4Documents_noesborrar_pdftemporal.txt