A l’enviar un missatge a un servidor Exchange 2019 i que es retorni amb el error 554 5.7.105:

el més probable es que l’usuari tingui al remitent posat dintre de la llista d’usuaris bloquejats de l’Outlook.

Per comprovar-ho, dintre de la consola d’administració de l’Exchange:

$formatenumerationlimit=-1

per que la sortida dels comandaments mostri totes les entrades dintre de les llistes.

Get-SenderFilterConfig | fl

per veure la llista d’usuaris i dominis bloquejats de forma global pel filtre:

Veure si el remitent està a la llista d’usuaris bloquejats pel filtre de l’usuari a l’Outlook:

si hi està, per treure-la:

Es posible que s’hagi de reiniciar l’agent amb els comandaments:

Set-SenderFilterConfig -Enabled $false
Set-SenderFilterConfig -Enabled $true