La gestió de la llista blanca i negra de correus i dominis que gestiona el filtre antispam de l’Exchange 2019 (OnPremise) s’ha de gestionar des de l’Exchange Management Shell:

Un cop obert, cal anar a C:\Eines\Exchange:

Llista blanca

Correus i dominis acceptats, que no passen pel filtre de contingut

Llistar el contingut

.\WLLlista.ps1

Afegir un domini

.\WLAfegirDomini.ps1 intarex.com

Eliminar un domini

.\WLEliminarDomini intarex.com

Afegir una adreça de correu

.\WLAfegirCorreu.ps1 david.marti@intarex.com

Eliminar una adreça de correu

.\WLEliminarCorreu.ps1 david.marti@intarex.com

Llista negra

Correus i dominis bloquejats, que Exchange no deixa passar cap a les bústies

Llistar contingut

.\BLLlista.ps1

Afegir domini

.\BLAfegirDomini.ps1 putalocura.com

Eliminar domini

.\BLEliminarDomini.ps1 putalocura.com

Afegir correu

.\BLAfegirCorreu.ps1 david@intarex.com

Eliminar correu

.\BLEliminarCorreu.ps1 david@intarex.com