Utilizant el Exchange management shell, a dintre de la carpeta C:\Eines\Exchange, hi ha un cmdLet per simplicar la cerca de missatges dintre del log de missatges de l’Exchange:

.\Cercar.ps1 <Adreça de correu>

Aquest comandament cerca al log des de ahir fins ara mateix tots els missatge enviats per <Adreça de correu> amb error (FAIL)

A la columna RecipientStatus surt el codi de l’error, normalment, que el tamany dels missatges que s’intenten enviar superen el límit.

Aquest cmdLet fa el mateix:

Get-MessageTrackingLog -sender "<Adreça de correu>" -start (Get-Date).AddDays(-1) | where -Property EventId -eq "FAIL" | ft timestamp, sender, recipients, recipientStatus

Si volem veure tots els missatges d’una adreça de correu en concret:

Get-MessageTrackingLog -sender "<Adreça de correu>" -start (Get-Date).AddDays(-1) | ft timestamp, sender, recipients, recipientStatus