Tot i estar configurat a la pestanya d’entorn de les propietats de l’usuari un programa per iniciar-se automàticament quan l’usuari inicia sessió d’escriptori remot, el programa no s’executa.

A partir del Windows 2016 cal posar aquesta clau al registre:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services
Name: fQueryUserConfigFromDC
Type: Reg_DWORD
Value: 1