Aquests comandaments SQL esborren les taules de historic de canvis de interlocutors comercials, articles i documents:

PRINT 'ACRD ...';
DELETE FROM ACRD;
GO
PRINT 'ACR1 ...';
DELETE FROM ACR1;
GO
PRINT 'ACR2 ...';
DELETE FROM ACR2;
GO
PRINT 'ACR3 ...';
DELETE FROM ACR3;
GO
PRINT 'ACR4 ...';
DELETE FROM ACR4;
GO
PRINT 'ACR5 ...';
DELETE FROM ACR5;
GO
PRINT 'ACR7 ...';
DELETE FROM ACR7;
GO

PRINT 'ACPR ...';
DELETE FROM ACPR;
GO

PRINT 'ACRB ...';
DELETE FROM ACRB;
GO

PRINT 'AITM ...';
DELETE FROM AITM;
GO
PRINT 'AIT1 ...';
DELETE FROM AIT1;
GO
PRINT 'AIT2 ...';
DELETE FROM AIT2;
GO
PRINT 'AIT3 ...';
DELETE FROM AIT3;
GO
PRINT 'AIT5 ...';
DELETE FROM AIT5;
GO
PRINT 'AIT7 ...';
DELETE FROM AIT7;
GO
PRINT 'AIT8 ...';
DELETE FROM AIT8;
GO
PRINT 'AIT9 ...';
DELETE FROM AIT9;
GO
PRINT 'AIT11 ...';
DELETE FROM AIT11;
GO
PRINT 'AIT13 ...';
DELETE FROM AIT13;
GO

PRINT 'AITW ...';
--DELETE FROM AITW;
SELECT 'Esborrant AITW ...' 
WHILE @@ROWCOUNT <> 0
  DELETE TOP (100000) AITW
GO

PRINT 'ADOC ...';
DELETE FROM ADOC;
GO
PRINT 'ADO1 ...';
DELETE FROM ADO1;
GO
PRINT 'ADO2 ...';
DELETE FROM ADO2;
GO
PRINT 'ADO3 ...';
DELETE FROM ADO3;
GO
PRINT 'ADO4 ...';
DELETE FROM ADO4;
GO
PRINT 'ADO5 ...';
DELETE FROM ADO5;
GO
PRINT 'ADO6 ...';
DELETE FROM ADO6;
GO
PRINT 'ADO7 ...';
DELETE FROM ADO7;
GO
PRINT 'ADO8 ...';
DELETE FROM ADO8;
GO
PRINT 'ADO9 ...';
DELETE FROM ADO9;
GO
PRINT 'ADO10 ...';
DELETE FROM ADO10;
GO
PRINT 'ADO11 ...';
DELETE FROM ADO11;
GO
PRINT 'ADO12 ...';
DELETE FROM ADO12;
GO
PRINT 'ADO13 ...';
DELETE FROM ADO13;
GO
PRINT 'ADO14 ...';
DELETE FROM ADO14;
GO
PRINT 'ADO15 ...';
DELETE FROM ADO15;
GO
PRINT 'ADO16 ...';
DELETE FROM ADO16;
GO
PRINT 'ADO17 ...';
DELETE FROM ADO17;
GO
PRINT 'ADO18 ...';
DELETE FROM ADO18;
GO
PRINT 'ADO19 ...';
DELETE FROM ADO19;
GO
PRINT 'ADO20 ...';
DELETE FROM ADO20;
GO
PRINT 'ADO21 ...';
DELETE FROM ADO21;
GO
PRINT 'ADO22 ...';
DELETE FROM ADO22;
GO
PRINT 'ADO23 ...';
DELETE FROM ADO23;
GO
PRINT 'ADO24 ...';
DELETE FROM ADO24;
GO