Comprobar:

DBCC CHECKDB('NOM_BBDD') WITH NO_INFOMSGS

Posar base de dades en mode monousuari:

alter database NOM_BBDD set SINGLE_USER

Primera reparació sense perdre dades:

dbcc checkdb('NOM_BBDD',REPAIR_REBUILD)

Segona reparació admetent perdua de dades:

dbcc checkdb('NOM_BBDD',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)

Posar base de dades en multi usuari:

set database NOM_BBDD set MULTI_USER