Normalment un servidor DHCP de Windows ha d’estar autoritzat per un controlador de domini, si no, no s’activa.

Amb aquesta entrada al registre es desactiva:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\DHCPServer\Parameters

Name: DisableRogueDetection
Type: REG_DWORD
Data: 0x1