Per desmarcar una factura que ja ha estat enviada al SII i marcada com correcte.
D’aquesta manera el SAP Business One les pot tornar a enviar

update ECM2 set "ActStatus"='E',"ActMessage"='',"ReportID"='',"Submits"=0 where "ActStatus"='E'