Llibreria de Crystal Reports per pintar codis QR als informes generats amb aquesta eina.

Instal·lació

Descarrega el fitxer CRUFL_DMB.zip i descomprimeix-lo a una carpeta local:

Important: Tria una carpeta que sigui accesible per tots els usuaris de l’ordinador, doncs l’instal·lador instal·la la llibreria en mode global (per això cal disposar de permisos d’administrador)

Es generen dues carpetes, amb les llibreries de 32bits (CRUFL_DMB_x86) per Crystal Reports anteriors al 2020 i runtimes de 32 bits, i 64 bits (CRUFL_DMB_x64) pel Crystal Reports 2020 i posteriors i runtimes de 64 bits.

Anar a la carpeta especifica i executar com administrador el instalar.bat

Desinstal·lació

Anar a la carpeta específica i executar com administrador el desinstalar.bat.

Utilització

La llibreria publica una funció DMBUtilsObtenirFitxerQR que accepta com a paràmetre un texte qualsevol i torna la ruta sencera d’un fitxer temporal on hi ha pintat el codi QR, per tant, te sentit posar-lo com una formula de formateig d’una imatge, al camp on està la ruta complerta de la imatge:

Al previsualitzar/imprimir l’informe el Crystal Reports carrega el fitxer i visualitza el codi QR:

Com que es genera un fitxer temporal per cada codi QR generat, es important que al final de l’informe es cridi a la funció DMBUtilsNetejarFitxer per esborrar-los:

… si no fem això, el directori temporal de l’usuari %TEMP% s’anirà omplint de fitxers i això a la llarga, perjudica el rendimient de l’ordinador.