Sense aquest fitxer, el IIService s’instal·la i s’inicia com a instancia per defecte.

Si volem tenir varies instàncies de IIService al mateix servidor, cal posar aquest fitxer IIServiceConfig.xml dintre del directori on tenim els binaris del servei.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<IIServiceConfig>
  <!-- Nom de la instancia del IIService (En blanc, instancia per defecte) -->
  <NomInstancia>Proves</NomInstancia>
  <!-- Directori base de dades (%PROGRAMDATA%\INTAREX per defecte) -->
  <DirectoriBaseDades></DirectoriBaseDades>
</IIServiceConfig>