Per comprobar que el Service Layer està funcionant correctament, una de les opcions es fer un inici de sessió a una companyia SAP Business One.

Es pot utilitzar POSTMAN i s’ha de fer una petició POST a la URL https://<servidor>:50000/b1s/v1/Login i al cos, posar les credencials en format JSon:

{
	"CompanyDB": "A20174_ECOALF_PRODL", 
	"UserName": "manager", 
	"Password": "contrasenya"
}