Per trobar el identificador de seguretat (SID):

wmic useraccount get name,sid

wmic useraccount where name=”USER” get sid

wmic useraccount where sid=”S-1-5-21-1180699209-877415012-3182924384-1004″ get name

o directament al registre, a la branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList