Per veure el kernel actual: uname -r

Per veure els kernels diponible amb grubby: grubby –info=ALL | grep ^kernel o sudo grubby –default-kernel

[davidmartib@oralinux8 Desktop]$ sudo grubby --info=ALL | grep ^kernel
kernel="/boot/vmlinuz-5.15.0-100.96.32.el8uek.x86_64"
kernel="/boot/vmlinuz-5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64"
kernel="/boot/vmlinuz-4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64"
kernel="/boot/vmlinuz-4.18.0-425.3.1.el8.x86_64"
kernel="/boot/vmlinuz-0-rescue-234cd38990962a4bbf932c2f06f829e3"

Per establir el kernel per defecte

sudo grubby --set-default /boot/vmlinuz-4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64