El procés dwm.exe consumeix molts recursos de CPU quant una sessió d’escriptori remot queda desconnectada:

Cal anar al editor de directorives local (gpedit.msc) i al grup Configuració del equip -> Plantilles administratives -> Components de Windows -> Serveis d’escriptori remot -> Host de sessió de sessió remota -> Entorn de sessió remota deshabilitar la directiva Utilitzar el controlador de pantalla de grafics WDDM per connexió d’escriptori remot