IMPORTANT: Aquest es un procediment d’emergència, tot això no s’ha ni s’hauría de fer si el propi SAP Business One ja preveies com excloure un assentament d’una factura, tal com ja fa a les factures.

Primer cal veure quin es el valor del comptador autonuméric de l’objecte:

select ObjectCode,AutoKey from ONNM where ObjectCode ='1730000000'

En aquest exemple, aquesta consulta ens torna 14.

Després, hem de fer lloc per al registre de l’assentament que volem excloure:

update ONNM set AutoKey=AutoKey+1 where ObjectCode ='1730000000'

Amb això ja tindrem la tranquilitat de que qualsevol enviament posterior utilitzi la numeració correcta.

Ara cal inserir el registre a la ECM2 per què la consulta que mira quins assentaments s’han d’enviar al SII ja trobi informació:

insert into ECM2 (AbsEntry,Code,ActType,ActStatus,ActMessage,SrcObjType,SrcObjAbs)
values
(14,'S','O','O','DMB->Suprimido manualmente','30',32)

On 14 es el id del registre i 32 el id (TransId) de l’assentament.

En cas de HANA:

SET SCHEMA A20174_ECOALF_PRODL;
insert into ECM2 ("AbsEntry","Code","ActType","ActStatus","ActMessage","SrcObjType","SrcObjAbs") values (1681,'S','O','O','DMB->Suprimido','30',(select "TransId" from OJDT where "Number"=6696));

Aquestes son les dades mínimes que cal posar al ECM2 per que el monitor no les ensenyi i per què la consulta trobi que ja està enviada.