Per reiniciar el ID del Anydesk un cop ha detectat els problemes amb la llicencia, cal anar, a la versió que no s’instal·la, a la carpeta %APPDATA%\AnyDesk i esborrar els fitxers: add.trace, user.conf, system.conf i service.conf

Al reiniciar el Anydesk es genera un nou Id.