Llocs a revisar quan es canvia el nom d’un servidor a on hi ha instal·lat el SAP Business One (ServerTools)

  • Directoris Conf de la DIAPI (32 i 64 bits) -> Fitxer b1-local-machine.xml
  • Directoris Conf del client de SAP Business One -> Fitxer b1-local-machine.xml
  • Directori Conf de les ServerTools -> C:\program files(x86)\SAP\SAP Business One ServerTools\Conf\b1-local-machine.xml
  • Fitxer sld.xml del directori C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One ServerTools\Common\tomcat\conf\Catalina\localhost\sld.xml
  • Fitxer sld.xml del directori C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One ServerTools\Common\tomcat\conf\Catalina\localhost
  • Fitxer sld.xml del directori C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One ServerTools\System Landscape Directory\backups\

Un cop revisat això, cal entrar a dintre del ControlCenter i refer la connexió amb la base de dades.