Per actualitzar el Mikrotik de una versió 6.x a 7.x primer ens hem d’assegurar de tenir la última versió de la 6.x

system package update print
system routerboard print

En aquest cas, tant el firmware com el bootloader estan a la últim versió

system package update set channel=upgrade
system package update install
system package update print
system package update set channel=stable
system package update print
system routerboard print
system routerboard upgrade<br>system reboot
system package update print