Sequencia per actualitzar un servidor ESXi amb el paquet d’actualització fora de línia un servidor que te instal·lat un hipervisor ESXi amb una imatge de perfil:

  1. Descarregar el zip
  2. Pujar-lo a la DATASTORE del ESXi
  3. Veure el perfil del paquet descarregat: esxcli software sources profile list -d /vmfs/volumes/magatzem/TMP/VMware-ESXi-6.0.0-Update2-3620759-HPE-600.9.6.5.7-Dec2016-depot.zip
  4. Actualitzar el servidor: esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/magatzem/TMP/VMware-ESXi-6.0.0-Update2-3620759-HPE-600.9.6.5.7-Dec2016-depot.zip -p HPE-ESXi-6.0.0-Update2-600.9.6.5.7
  5. Reiniciar el servidor