Per activar l’usuari Support de SAP Business One sense necessitat de pujar informes SSR a SAP

L’usuari Support es va introduïr a la versió 9.2 de SAP Business One

SQL Server

SELECT LastSsrDat,LastSsrHsh FROM CINF
UPDATE CINF SET LastSsrDat='20220210', LastSsrHsh=CONVERT(NVARCHAR(80),HASHBYTES('MD5','20220210SSR Upload Date'),2)

HANA

UPDATE CINF SET "LastSsrDat"='20220210', "LastSsrHsh"=HASH_MD5(TO_BINARY('20220210SSR Upload Date'))

Eina Windows (64bits)

Es pot descarregar una eina de linia de comandament de windows per fer aquesta activació de forma automàtica: https://dmb.cat/ResetSupportUser

Exemples d’ús: (per HANA cal tenir el client de HANA instal·lat)

ResetSupportUser.exe --sqlserver --servidor=ws2019 --baseDeDades=SBODMBModa --usuari=usuaribd --contrasenya=canvia-la!
ResetSupportUser.exe --hana --servidor=172.20.1.70:30015 --baseDeDades=SBODEMOES1 --usuari=usuaribd --contrasenya=canvia-la!

Ajuda de la eina

ResetSupportUser.exe –help

Ús: resetSupportUser [OPCIONS]
Permet actualitzar la informació d’accés de l’usuari Support de SAP Business One
Autor: David MArtí (david@marti-busquet.cat)

Opcions:
-s, –servidor=Valor [Valor] => Nom o IP del servidor
-b, –baseDeDades=Valor [Valor] => Nom de la base de dades SAP BusinessOne
-u, –usuari=Valor [Valor] => Nom de l’usuari de la base de dades
-c, –contrasenya=Valor [Valor] => Contrasenya de l’usuari de la base de dades
–sqlserver El servidor es un SQLServer
–hana El servidor es un HANA
-h, –help Mostra aquest missatge d’ajuda