Afegir la clau al registre amb la emprempta del certificat a utilitzar

  • Registry path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  • Value name: SSLCertificateSHA1Hash
  • Value type: REG_BINARY
  • Value data: certificate thumbprint

Amb el complement dels certificats de l’equip instal·lat a la mmc modificar les propietats de seguretat d’ús de la clau privada