El Windows Mobile Device Center, que s’utilitza per connectar PDAs amb Windows CE a l’ordinador, ja no està suportat a Windows 10.

Si volem que una PDA amb Windows CE funcioni i es sincronitzi amb un Windows 10, cal:

Descarregar el Windows Mobile Device Center (versió 64 bits)

Afegir al registre les següents claus:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr\SvcHostSplitDisable = 1
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm\SvcHostSplitDisable =1

Aquestes claus es poden instal·lar automàticament descarregant i executant aquest fitxer.

IMPORTANT: Si no posem aquestes claus al registre, el Windows Mobile Device Center no s’executa mai i registra aquest error al visor d’esdeveniments:

i reiniciar l’ordinador.

Al reiniciar l’ordinador ja apareix la aplicació:

i si l’executem, ja s’inicia correctament:

i si connectem la PDA, ja la detecta correctament: