CompatTelRunner es un procés que forma part del programa de millora de la experiencia d’usuari de Microsoft. El podem trobar a tots els sistemes operatius Windows actuals i li serveix a Microsoft per recollir dades del sistema i enviar-les als seus servidors per analitzar-les i treure conclusions de què i com millorar el sistema operatiu.

El problema d’aquest procés es que en determinats moments fa que l’ordinador ofereixi un rendiment lamentable, doncs necessita molta capacitat de CPU i disc per analitzar l’ordinador i enviar les dades.

Jo el desactivo de dues maneres, deshabilitant la tasca programada i modificant les políques:

Deshabilitar la tasca al programador de tasques
Habilitant la política de la telemetria d’aplicacions