Llista de tots els noms del ports de les impressores configurades per un usuari Windows:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PrinterPorts