Les opcions del menu del tauler i de les extensions no mostren el menú contextual que permet afegir extensions o cercar actualitzacions:

Cal modificar el fitxer /var/www/config.php del WordPress i deixar aquestes línies així:

define('DISALLOW_FILE_EDIT', false);
define('DISALLOW_FILE_MODS', false);